Prof. Dr. Daniel Pittich

Leitung

Raum: 429

Telefon: +49 89 289-24225
E-Mail: daniel.pittich@tum.de
 


Prof. Dr. Alfred Riedl

Berufliche Bildung

Raum: 236

Telefon: +49 89 289-24355
E-Mail: riedl@tum.de


Susann Wängler

Büromanagement

Raum: 242

Tel.: +49 89 289-25126
E-Mail: susann.waengler@tum.de


Wanda Theobald

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 418

Tel.: +49 89 289-24312
E-Mail: wanda.theobald@tum.de


Anna Trikoili

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 472

Tel.: +49 89 289-24265
E-Mail: anna.trikoili@tum.de


Dr. Christina Ioanna Pappa

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 471

Tel.: +49 89 289-24395
E-Mail: christ.pappa@tum.de


Katharina Prummer

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 471

Tel.: +49 89 289-24395
E-Mail: katharina.prummer@tum.de


Yaoyao Zhang

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 472

Tel.: +49 89 289-24265
E-Mail: yaoyao.zhang@tum.de


Tobias Ludwig

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 430

Tel.: +49 89 289-24218
E-Mail: t.ludwig@tum.de


Verena Zehender

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 431

Tel.: +49 89 289-24353
E-Mail:  verena.zehender@tum.de


Josef Baudisch

Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 431

Tel.: +49 89 289-24353
E-Mail: josef.baudisch@tum.de


Bernhard Renner

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 430

Tel.: +49 89 289-24218
E-Mail: bernhard.renner@tum.de


Andreas Gromer

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 432

Tel.: +49 89 289-24261
E-Mail: andreas.gromer@tum.de


Christian Pownuk

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 432

Tel.: +49 89 289-24261
E-Mail: christian.pownuk@tum.de


Teresa Mühringer-Schurm

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 418

Tel.: +49 89 289-24312
E-Mail: teresa.muehringer@tum.de


Magarete Heindl

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 418

Tel.: +49 89 289-24312
E-Mail: margarete.heindl@tum.de


Lisa Wintersberg

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 472

Tel.: +49 89 289-24265
E-Mail: lisa.wintersberg@tum.de


Andreas Altweck

Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Technikdidaktik

Raum: 431

Tel.: +49 89 289-24353
E-Mail: andreas.altweck@tum.de


Hilal Calisir

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 431

Tel.: +49 89 289-24353
E-Mail: hilal.calisir@tum.de


Anna Maria Schneider

Wissenschaftliche Mitarbeiterin - Technikdidaktik

Raum: 436

Tel.: +49 89 289-24244
E-Mail: anna.m.schneider@tum.de


Externe Promovierende

Alexander Zollner (Prof. Pittich)

Frank Dieball (Prof. Pittich)

Bastian Thelen (Prof. Pittich)

Johanna Heindl (Prof. Riedl)

Martina Hörmann (Prof. Riedl)

Anna Gmelin (Prof. Riedl)

Christiane Wissing (Prof. Riedl)

Martina Stöckl (Prof. Riedl)

Wissenschaftliche Hilfskräfte

Christina Borowsky

Nazlıcan Güç

Alexander Zollner

Rupert Heindl

Robert Bark

Danijela Ikonic

Dr. Karl Glöggler

Sarah Reinhold

Dr. Markus Müller

Thomas Distler

Anja zu Knyphausen

Jasmin Raasch

Michael Wimmer

Andreas Arnold

Renate Klement 

Michael Antonitsch 

Simon Barthuber 

Michael Förster 

Pola Gerber

Werner Hubert 

Lisa Jütting

Alexander Kraus

Christian Schaefer

Manfred Schauhuber

Peter Stengel

Manfred Weissgerber 

Joachim Wolf