Publications

Nuhoglu, H., Yildiz-Degirmenci, S., Alibeyoglu, M. & Goktepe ,E. (2022). Sistem Düşüncesinin Uygulamaları. In M. Genc & H. O. Aslan (Eds.), Fen Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşımlar ve Uygulamaları (pp. 157-188). Nobel Akademik Yayıncılık.

Yildiz, S. (2020) How Do Students Talk Science? : Exploring Content-Processing Activities in Collaborative Poster Activity. Unpublished Master’s Thesis. University of Oulu, Finland.